14. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. április 2 – április 9.

Április 2. Virágvasárnap

 Reggel 8.30: Temela Jánosné Urbán Mária 1. évforduló, férje és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért.

– Nagy László, felesége Nagy Mária, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, vejük János és hozzátartozókért.

– Koza Jánosné született Jakubecz Mária, férje, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Buzás István 15. évforduló, unokája Ildikó, a Buzás és a Kovács család élő és elhunyt tagjaiért.

Délelőtt 10.00: Barkaszentelés, majd szentmise

Április 3. Nagyhétfő

Reggel 7.00:

Április 4. Nagykedd

Reggel 7.00: Mészárosné Vitéz Margit – temetési szentmise.

Április 5. Nagyszerda

Reggel 7.00: Alapítványi szentmise Lukács András atya halálának 2. évfordulóján.

Április 6. Nagycsütörtök

Este 6.00: SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

Szentmise után virrasztás este 8óráig

Április 7. Nagypéntek

Délután 3.00: NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS

Este 7.00: Keresztút a Kálváriánál

Április 8. Nagyszombat  

Szentsír látogatás délután 3 órától

Este 7.00: HÚSVÉTI VIGÍLIA SZENTMISE ÉS FELTÁMADÁSI KÖRMENET

Április 9. Húsvétvasárnap

Reggel 8.30:

Délelőtt 10.00: Hívekért

Hirdetések Április 2-án Virágvasárnap!

 1. Ma délután 4 órakor keresztutat végzünk. A Gitáros Énekkar Sillye Jenő Keresztút című oratóriumát fogja énekelni, a templomban.
 2. Szentgyónásra még nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a reggeli szentmisék előtt fél 7-től lesz lehetőség. Két atya fog gyóntatni. Nagycsütörtöktől – Húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.
 3. A Húsvéti Szent Háromnap szertartásrendje a következő lesz:
  Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatjuk be a szentmisét az Utolsó Vacsora Emlékére. A szentmisét követően Virrasztás lesz este 8 óráig. Nagypénteken, mivel munkaszüneti nap a szertartást délután 3 órakor végezzük. Nagypénteken este 7 órakor a Kálvária- Kápolnánál Keresztutat végzünk. Nagyszombaton délután 3 órakor kinyitjuk a templomot és az esti szertartás kezdetéig Szentsír látogatásra lesz lehetőség. A Húsvéti Vigília szertartás este 7 órakor a tűzszentelés szertartásával kezdődik. A Vigília szentmise végén a megszokott útvonalon tartjuk a Feltámadási körmenetet.
 4. Ne felejtsük el, hogy nagypéntek szigorú böjti nap. Háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni, ennek megtartása 18 éves kortól 60. éves korig kötelező.
 5. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn is vasárnapi miserendet tartunk, templomunkban reggel fél 9-kor és délelőtt 10-kor, Pusztaberkiben 11 óra 15 perckor lesz szentmise.
 6. A héten, kedden délelőtt látogatjuk meg otthonukban szentségekkel az idős- beteg Testvéreket. Az elsőpéntekeseket is és külön húsvétra bejelentetteket is ekkor fogjuk meglátogatni.
 7. A héten, csütörtökön lesz Lukács András atya halálának 2. évfordulója, mivel nagycsütörtök, ezért a szerda reggeli szentmisét ajánljuk fel András atya lelkiüdvéért.
 8. Ahogy azt már hirdettük Horváth József korábbi plébánosunk újratemetése május 1-én, délelőtt 10 órakor lesz. Az újra temetés költségeihez köszönettel elfogadunk a Kedves Testvérektől adományokat. Adományaikat a sekrestyébe is behozhatják, de a Takarékban az egyházközség számlaszámára is át lehet utalni. Utalás esetén a közlemény rovatban az újra temetést kérjük feltüntetni. Hátul kihelyeztük a gömbperselyt abban is elhelyezhetik erre a célra az adományaikat. Minden adományt hálásan köszönünk!
 9. A papi hivatásokért imádkozók április hónapban az örvendetes rózsafüzér 1. tizedét imádkozzák.
 10. Megjelent a Vadkerti Harangok legújabb száma, ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe.
 11. Április 1-étől a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új stóladíjszabást adott ki eszerint az énekes szentmise 4.000,-forintba, az esketés 40.000,- forintba, míg a temetés 35.000,-forintba kerül. Az eddig befizetett szentmiseszándékokra a 3.000,-forintot nem kell kiegészíteni, mert az új rendelkezés. április 1-től érvényes.