17. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. április 23-30.

Április 23. Húsvét III. Vasárnapja – Szent Adalbert Kisbúcsú

Délelőtt 10.00: SZENT ADALBERT KISBÚCSÚI SZENTMISE!
Szentmisét bemutatja: Mohos Gábor Esztergom- Budapesti segédpüspök

Április 24. Hétfő – Szent György vértanú

DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL KALÁSZ NAP A KOLPING HÁZBAN

Este 6.00: Búzaszentelés a Lourdes-i Barlangnál, majd szentmise!

– Élő és elhunyt Kalásztagokért.

Április 25. Kedd – Szent Márk evangélista

16.30: ROMA PASZTORÁCIÓS DÉLUTÁN A KOLPING HÁZBAN

Este 6.00: SZENTMISE

Április 26. Szerda

16.30: KARITÁSZ NAP A TEMPLOMBAN – Máthé György plébános atya előadása Regőczi István atyáról

 Este 6.00: Szentmise

Április 27. Csütörtök

Este 6.00: Szentmise

18.30: Kicsoda Ferenc pápa? című film vetítése a templomban

Április 28. Péntek  

Este 6.00 Szentmise

18.30: KOLPING NAP –Kolpingházban

Április 29. Szombat – Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító Európa társvédőszentje

Húsvét IV. Vasárnapjának előesti szentmiséje

Este 6.00: Jószándékra.

– Papp Ádám, nagyszülei és családtagok.

– Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, két lányuk Erzsébet és Margit, szüleik és testvéreikért.

– Valkó János 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Szabó Ignác, felesége Laczó Mária és szüleik.

– Fábián József, felesége Vitéz Mária, vejük Szabó Kálmán, élő és elhunyt családtagokért.

Április 30. Húsvét IV. Vasárnapja – Könyörgő nap papi hivatásokért

Este 6.00:

Hirdetések Április 23-án Húsvét III. Vasárnapján!

1. A héten minden nap hétfőtől vasárnapig este 6 órakor tartjuk a szentmisét, reggelenként nem lesz szentmise. Ennek az az oka, hogy a Szent Adalbert hét keretében a héten minden nap délután lesznek programjaink és ehhez kapcsoljuk a szentmisét is. Vasárnap pedig, azért lesz este a szentmise, mert Budapesten Ferenc pápa Kossuth téri szentmiséjén veszünk részt.
2. Szent Márk evangélista ünnepéhez kapcsolódik a Jó Termésért való imádság, a búzaszentelés. Hétfőn az esti szentmisét a Lourdes-i barlangnál fogjuk kezdeni, ott végezzük el a búzaszentelés szertartását.
3.
A Szent Adalbert hét programjai a következők:
Hétfőn délután 2 órától Kalász Nap, a Kolping Házban, a Kalász csoport tagjai mindenkit szeretettel várnak.
Kedden Roma Nap, délután fél 5-től a Kolping Házban, a Roma lakosságot is próbáljuk megszólítani, a Szécsényi Ferences nővérek lesznek ebben segítségünkre.
Szerdán: Karitász Nap, délután fél 5-tő,l szeretettel várják a Karitász tagjai a Kedves Testvéreket a templomban, ahol Máthé György plébános atya Regőczi István atyáról az „Isten Vándoráról” tart előadást. A szentmise végén a Karitász csoport tagjai szeretettel várják a Kedves Testvéreket a Kolping Házba egy kis szeretetvendégségre.
Csütörtökön az esti szentmisét követően, a templomban, körülbelül 45 perces filmet vetítünk Kicsoda Ferenc pápa címmel? A szentatyát mutatja be a film, ezzel is hangolódunk a pápalátogatásra.
Pénteken az esti szentmisét követően a Gitáros Énekkar közreműködésével verses, zenés est lesz a Kolping Házban. A Szent Adalbert hét programjaira mindenkit szeretettel várunk!
4
. Jövő Vasárnap hajnal 5-kor indul, az autóbusz a templom elöl Budapestre a pápa látogatás zárószentmiséjére. Tehát jövő vasárnap délelőtt templomunkban nem lesz szentmise. Akik nem tudnak eljönni a pápai szentmisére a televízión keresztül, kapcsolódjanak bele. Itthon szombaton este 6 órakor és vasárnap este 6 órakor lesz szentmise. Pénteken és szombaton szintén a televízión keresztül kapcsolódjunk be a pápa látogatás eseményeibe.
5.
Május 1-én hétfőn lesz korábbi plébánosunknak Dr. Horváth Józsefnek az újratemetése. Kanonok úr földi maradványai a templomban lesz felravatalozva, ahol Délelőtt 10 órakor Dr. Udvardy György Veszprémi Érsek Atya mutatja be, az engesztelő szentmisét. A szentmisét a 800 év alatt Érsekvadkerten szolgált elhunyt lelkipásztorokért és hívekért mutatja be. A szentmisét követően a Madách úton keresztül kisérjük ki Horváth atya földi maradványait a temetőbe, ahol a nagymamája sírjában temetjük el a feltámadás reményében.