24. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2022. június 12 – június 19.

 

Június 12. Szentháromság vasárnapja

Reggel 8.00: Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei, Szabó István, felesége és hozzátartozók.

Délelőtt Fél 10: Hívekért

Június 13. Hétfő – Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

Reggel 7.00: Fodor Lászlóné Híves Margit lelki üdvéért.

Június 14. Kedd

Reggel 7.00: Egy betegért.

Június 15.  Szerda – Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő

Reggel 7.00: Kosztrihán Józsefné, férje, két fia, a Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt tagjaiért.

– Magyar László – temetési szentmise.

Június 16. Csütörtök

Este 7.00:

Június 17. Péntek

Este 7.00:

Június 18. szombat

Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapjának előesti szentmiséje

Este 7.00: Péter István, szülei, testvére, élő és elhunyt hozzátartozók, Boda és Kovács család halottaiért.

– Záhorszki János 8. évforduló, neje Csillik Erzsébet, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért és Péter Anna.

– Kramlik Kázmérné született Makó Ilona – temetési szentmise.

Június 19. Vasárnap

Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapja

Reggel 8.00: Deszpót János 25. évforduló, szülők, nagyszülők és hozzátartozók.

DÉLELŐTT FÉL 10: SZENTMISE ÉS ÚRNAPI KÖRMENET

 

Hirdetések június 12-én, Szentháromság vasárnapján!

  1. Jövő vasárnap Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe Úrnapja lesz. A fél 10-es szentmisét követően a szokott módon tartjuk az Úrnapi körmenetet. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a körmenet előkészítésében, a sátrak felállításában és díszítésében minél többen vegyünk részt. Kérjük a gyermekeket, hogy gyűjtsenek virágszirmokat és szórják majd a körmeneten az Oltáriszentség előtt.
  2. Június 18-án, Úrnapja előtti szombaton immár tizedik alkalommal kérik, hogy kapcsolódjunk bele a világméretű szentségimádásba, „Az én békémet adom nektek mottóval.” Ehhez csatlakozva szombaton este 6 órától az esti szentmise kezdetéig templomunkban szentségimádást tartunk, a békéért imádkozva. Hívjuk és várjuk a szentségimádásra a Kedves Testvéreket!
  3. Pusztaberkiben jövő vasárnap kivételesen a szentmise egy fél órával később fél 12-kor fog kezdődni.