35. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. augusztus 28 –szeptember 3.

Augusztus 28. Hétfő – Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Reggel 7.00:

Augusztus 29. kedd – Keresztelő Szent János vértanúsága

Reggel 7.00:

Augusztus 30. szerda

 Reggel 7.00:

Augusztus 31. Csütörtök

Este 7.00:

Szeptember 1. Elsőpéntek

Este 7.00: Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleikért és nagyszüleikért.

Szeptember 2. Szombat

Évközi XXII. vasárnap előesti szentmiséje

Este 7.00: Kovács István, neje Mrekvicska Erzsébet, szüleik, testvéreik és hozzátartozók, nászuk Híves András, Molnár Károly és neje Maretta Erzsébet.

– Vitéz Ignác, szülei, nagyszülei és apósa Fábián Ignác.

– Bíróné Zöllei Erzsébet, testvére, édesapja és hozzátartozókért.

Szeptember 3. Évközi XXII. Vasárnap – Az Érsekvadkerti Hősök és Áldozatok Napja

Reggel 8.00: Laczó András, felesége Szabó Rozália, lányuk Surmanné Laczó Mária, Szabó András, felesége Csernák Rozália és hozzátartozókért.

– Vitéz József, szülei, nagyszülei és két sógora.

– Szrenka János, felesége Szabó Ilona, Lukács János, a családok élő és elhunyt tagjaiért.

Délelőtt Fél 10: Az érsekvadkerti hősi halottak lelkiüdvéért.

– Lukács András atyáért.

Hirdetések Augusztus 27 -én, Évközi XXI. Vasárnapon!

  1. A mi vasárnapon tartjuk településünk 800 éves évfordulójának központi ünnepségét. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyet Marton Zsolt Váci Megyéspüspök Atya mutat be. Ebben a szentmisében adunk hálát a 800 évért, és az ez évi terményeinkért is köszönetet mondunk. A mai vasárnapon a reggel 8 órai szentmise kivételesen elmarad.
  2. Ma délután 4 órakor a Repülés szeretete címmel Farkas Bertalan az első magyar űrhajós tart előadást az Ifjúsági Házban. Erre a rendezvényre is szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket!
  3. Pénteken lesz szeptember hónap elsőpénteke, délelőtt a szokott módon látjuk el az idős-beteg Testvéreket otthonukban szentségekkel.
  4. A nagy ünnep elmúltával jövő vasárnap már a megszokott rendszerint lesznek a szentmisék, reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben pedig 11 órakor.
  5. Szeptember hónap első vasárnapja az Érsekvadkerti Hősök és Áldozatok Napja. Így jövő vasárnap a fél 10-es szentmisét az érsekvadkerti hősi halottak lelkiüdvéért mutatjuk be. A szentmise után koszorúzás lesz a Hősök Emlékművénél.
  6. Megjelent egyházközségünk újságjának a Vadkerti Harangoknak legújabb száma, ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe.
  7. Szombaton este negyed 7-től rózsafüzért imádkozunk a békéért.
  8. Szeretnénk köszönetet mondani mind azoknak, aki bármi módon hozzájárultak e két napos ünnepünk szebbé tételéhez. Köszönjük a szép terményeket. Isten áldja meg mindenkinek a fáradozását.