39. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2022. szeptember 25- Október 2.

Szeptember 25. Évközi XXVI. vasárnap

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért

Szeptember 26. Hétfő – Szent Kozma és Damján vértanúk

Reggel 7.00:

Szeptember 27. Kedd – Páli Szent Vince

Reggel 7.00:

Szeptember 28. szerda

Reggel 7.00:

Szeptember 29. Csütörtök – Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe

Este 6.00:

Szeptember 30. Péntek – Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Este 6.00:

Október 1. szombat

Évközi XXVII. vasárnap előesti szentmiséje

Este 6.00 Verebes Ignác, szülei és sógora, élő és elhunyt hozzátartozók

– Híves Mihály, két felesége, szüleik, gyermekeik, két menyük, a család élő és elhunyt hozzátartozói.

– Valcz Ferenc 20. évforduló, felesége Boda Margit 25. évforduló, fiuk, két menyük, és a család halottaiért, valamint Sors Károly és feleségéért.

Október 2. Évközi XXVII. Vasárnap

Reggel 8.00:

DÉLELŐTT 10 ÓRA: BÉRMÁLÁSI SZENTMISE

Hirdetések Szeptember 25-én, Évközi XXVI. Vasárnapon!

  1. Október 2-án, azaz jövő vasárnap lesz templomunkban a bérmálás. A bérmálás szentségét Marton Zsolt Váci Megyéspüspök Atya szolgáltatja ki fiataljainknak. A bérmálási szentmise délelőtt 10 órakor fog kezdődni. Természetesen szombaton este 6 órakor és vasárnap reggel 8 órakor a szokott módon lesz szentmise.
  2. A bérmálkozásra készülő fiatalok és hozzátartozóik gyóntatása szombaton délután 3 órától lesz.
  3. Az első októberi rózsafüzért szombaton az esti szentmise előtt fél 6-kor végezzük. A rózsafüzért, hétfőn, kedden és szerdán este fél 6-kor a Kálvária- Kápolnában, csütörtökön, pénteken és szombaton este fél 6-kor itt a templomban, vasárnaponként pedig a nagymise előtt imádkozzuk.
  4. Október 9-én vasárnap zarándoklatot szervezünk Mátraverebély– Szentkútra a Magyarok Nagyasszonya búcsúra. Jelentkezni a sekrestyében lehet, az útiköltség befizetésével, mely 2000 forint/fő. Az indulás 9-én reggel 8 órakor a templom elöl lesz.
  5. Pusztaberkiben a templom búcsúját Szent Mihály főangyal ünnepén, azaz a héten, csütörtökön délután 4 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük. Szeretettel hívjuk a szentmisére a Kedves Testvéreket!
  6. A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1-étől november végéig Népszámlálást tart Magyarországon. A népszámlálás során a lakosság vallási hovatartozását is felmérik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra buzdítja a híveket, hogy vallási hovatartozásukat vállalva nyilatkozzanak a népszámlálási kérdőíven. Jézus tanítása jusson eszünkbe: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is meg vallom majd menyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)
    A lakosság adatainak felvétele az alábbiak szerint történik: október 1- 16. között online módon, önállóan tölthetők ki a kérdőívek, október 17- november 20. közötti időben számlálóbiztosok keresik fel mindazokat, akik önállóan nem töltötték ki a kérdőívet.