44. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. Október 29 – november 5.

Október 29. Évközi XXX. Vasárnap  

Reggel 8.00: Percsina Pálné, férje, fiuk és elhunyt hozzátartozók, valamint Erdős István, szülei, testvére és elhunyt hozzátartozók.

– Hegyi János, felesége Holman Mária 2. évforduló, fiuk János, Hegyi Mihály, felesége Keresztes Mária, Holman János, felesége Záhorszki Mária, Csillik Károly, felesége Holman Veronika.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Október 30. Hétfő

Reggel 7.00:

Október 31. Kedd – Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú

Reggel 7.00:

November 1. Szerda – Mindenszentek ünnepe

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10:

November 2. Csütörtök – Halottak Napja

Reggel 7.00:

Este 6.00: Az egyházközség halottaiért.

November 3. Elsőpéntek

Este 6.00: Gál Géza, felesége Kovács Mária, Unokáik Arnold, Gábor, Tamás, és elhunyt családtagok, Holman István, felesége Vámos Erzsébet, fiaik István és Tibor, és elhunyt családtagokért.

November 4. szombat – Borromeo Szent Károly püspök

Évközi XXXI. Vasárnap előesti szentmiséje

Este 6.00: Kristók János, felesége Híves Katalin és hozzátartozók, valamint Kristók Ignác és felesége Molnár Katalinért.

– Pincze Imre, és hozzátartozókért.

– Kaba Istvánné Kovács Ilona Erzsébet és hozzátartozókért.

– Mák Brigitta, két gyermeke Kornél és Olivér.

– Makó Lászlóné 2. évforduló, Makó László 10. évforduló és hozzátartozók.

November 5. Évközi XXXI. Vasárnap

Reggel 8.00: Kocsisné Urbán Erzsébet 6. évforduló, testvére István, édesapjuk, szülők, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Híves Ignácné Kopisz Mária, férje és gyermekeiért.

– Neisz József, felesége Csabák Ilona, gyermekeik Mária és József, élő és elhunyt családtagokért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Hirdetések Október 29-én, Évközi XXX. Vasárnapon!

  1. A mai vasárnapon délután 2 órakor a temetőben a Lukács András atya sírja melletti keresztnél imádságot végzünk az elhunytakért, majd elvégezzük a síremlékek megáldását. A sírszentelést Dr. Horváth József egykori plébánosunk felújított síremlékével kezdjük.
  2. Az utolsó októberi rózsafüzérünk kedden este fél 6-kor a Kálvária- Kápolnában lesz.
  3. Szerdán, November 1-e Mindenszentek fő ünnepe lesz. Templomunkban reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor mutatunk be szentmisét. Pusztaberkiben is lesz szentmise 11 órakor. Ne felejtsük el, hogy ez a nap parancsolt ünnep, tehát a szentmisén való részvétel kötelező!
  4. Csütörtökön Halottak napja. Az elhunytakért reggel 7 órakor és este 6 órakor tartunk szentmisét. Az esti szentmise előtt fél 6-kor rózsafüzért imádkozunk a megholtakért, az esti szentmise végén elvégezzük az ilyenkor szokásos szertartást halottainkért.
  5. A héten elsőpéntek lesz, ezen a napon a szokott módon keressük fel otthonukban az idős- beteg Testvéreket a szentségekkel.
  6. Szombaton délelőtt 10 órára a ministránsokat és a ministrálni szándékozó fiúkat várjuk ministránsfoglalkozásra a templomba. Az esti szentmise előtt pedig rózsafüzért imádkozunk a békéért.
  7. Nagy veszteség érte a héten az esperesi kerületünket, hiszen egy fiatal papunkat Rados László kemencei plébános atyát életének 48. évében magához szólította a Mennyei Atya. Sajnos nagy paphiány van, új papot az esperesi kerületbe nem tud küldeni a püspök úr. A következő döntést hozta meg a püspök atya november 1-i hatállyal: Luteránus Péter atyát Drégelypalánkról Kemencére helyezi át, így Kemencét és a hozzátartozó településeket ő fogja ellátni. Drégelypalánkot és Ipolyvecét a Nagyoroszi plébános látja el. Érsekvadkertről történik novembertől Borsosberény, Patak és Horpács lelkipásztori ellátása is. Tehát a jövőben Gyuri atyának és József atyának hat településen kell lelkipásztori szolgálatot végezni. Egyenlőre Vadkerten a szentmisék rendjében nem lesz változás. Kérjük a Testvéreket, hogy imádkozzanak lelkipásztorainkért és új papi hivatásokért is.
  8. A papi hivatásokért imádkozók november hónapban a Világosság rózsafüzérének 3. tizedét imádkozzák.
  9. Megjelent a Vadkerti Harangok legújabb száma, ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe. Az újság ára példányonként 250,-forint, kérjük a harangos perselybe ezt az összeget betenni.