44. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2021. Október 31. – November 7.

 Október 31. Évközi XXXI. vasárnap

Reggel 8.00: Záhorszki János, felesége Kovács Borbála, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Percsina Pálné, férje, fia, Erdős István és szülei.

– Urbán János, felesége Erdős Mária, szüleik, testvéreik, az Urbán és Erdős család elhunyt és élő hozzátartozóiért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 1. hétfő ­­– Mindenszentek ünnepe

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Lukács András atyáért és az Érsekvadkerten szolgált elhunyt papokért.

November 2. kedd – Halottak Napja

Reggel 7.00: Elhunyt papokért.

Este 6.00: Az egyházközség halottaiért.

November 3. szerda

Reggel 7.00:

November 4. csütörtök – Borromeo Szent Károly püspök

Este 6.00: Kristók János, felesége Híves Katalin és hozzátartozók, Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin, szüleik, testvéreik és hozzátartozók.

November 5. elsőpéntek – Szent Imre Herceg ünnepe

Este 6.00:

November 6. szombat

Évközi XXXII. vasárnap előesti szentmiséje

Este 6.00: Pincze Imre és családja, valamint Kaba, Molnár és Pincze család halottaiért.

– Mák Brigitta és két gyermeke.

– Végh József és szülei, apósa, anyósa, két sógora, valamint élő és elhunyt hozzátartozók.

– ifj. Oroszlán Lajos 20. évforduló és elhunyt hozzátartozók.

– Gál és Holman család halottaiért.

November 7.  Évközi XXXII. vasárnap

Reggel 8.00: Kocsisné Urbán Erzsébet 4. évforduló, testvére István, édesapjuk, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Neisz József születése 100. évfordulójának emlékére, felesége Csabák Ilona, gyermekeik József és Mária, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, lányuk, vejük és hozzátartozók.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Hirdetések Október 31 én, Évközi XXXI. Vasárnapon!

  1. Ma délután 3 órakor a temetőben a felső kapunál lévő keresztnél, a Hősök sírjánál imádságot végzünk az elhunytakért, majd megáldjuk a síremlékeket.
  2. Hétfőn Mindenszentek ünnepe lesz! Parancsolt ünnep, kötelező szentmisén részt venni! Vasárnapi miserendet tartunk! Templomunkban reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben 11 órakor mutatunk be szentmisét. A fél 10-es szentmisét Lukács András atyáért és az Érsekvadkerten szolgált elhunyt papokért mutatjuk be.
  3. Kedden Halottak Napja! Templomunkban reggel 7 órakor és este 6 órakor tartunk szentmisét. Az esti szentmisét az egyházközség halottjaiért ajánljuk fel, a szentmise végén közös könyörgéseket végzünk az elhunytakért. A szentmise előtt fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk a megholtakért.
  4. Aki halottak napja alkalmából a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.

Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap déltől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy kápolnát teljes búcsút nyernek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és Hiszekegyet imádkozzanak el.

  1. Október hónap elmúltával szerdánként reggel 7 órakor lesz szentmise templomunkban.
  2. Szerdán este 6 órára szeretettel várjuk az egyháztanács tagjait a plébániára gyűlésre.

7.A héten elsőpéntek lesz, a szokott módon látjuk el otthonukban az idős – beteg testvéreket a szentségekkel.

  1. A papi hivatásokért imádkozók november hónapban az örvendetes rózsafüzér 4. tizedét végezzék.
  2. A súlyosbodó járványhelyzetre tekintettel Marton Zsolt megyéspüspök atya november 1. napjától kéri, hogy a szentmisék alkalmával viseljük a maszkot. Áldozni továbbra is csak kézbe szabad! A kézfogás béke köszöntésekor nem megengedett.
  3. Szeretnénk Katekumen Csoportot indítani egyházközségünkben azon felnőttek számára, akik gyermekkorukban nem lettek megkeresztelve, vagy részesültek a keresztség szentségében, de azt követően nem volt kapcsolatuk az egyházzal, nem voltak bérmálkozók, elsőáldozók. Jelentkezni Gyuri atyánál lehet.
  4. Megjelent a Vadkerti Harangok legújabb száma. Az újság ára 200 forint, így tudjuk biztosítani az újság színes formában történő nyomtatását.