45. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. November 5 – 12.

November 5. Évközi XXXI. Vasárnap

Reggel 8.00: Kocsisné Urbán Erzsébet 6. évforduló, testvére István, édesapjuk, szülők, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Erdős Jánosné született Kopisz Mária, férje és gyermekeiért.

– Neisz József, felesége Csabák Ilona, gyermekeik Mária és József, élő és elhunyt családtagokért

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 6. Hétfő

Reggel 7.00:

November 7. Kedd

Reggel 7.00:

November 8. Szerda

Reggel 7.00:

November 9. Csütörtök – A Lateráni bazilika felszentelése

Este 6.00:

November 10. Péntek – Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

Este 6.00: Csabák István, fia Csaba élő és elhunyt hozzátartozókért.

November 11. szombat –Tours-i Szent Márton püspök

Évközi XXXII. Vasárnap előesti szentmiséje

Este 6.00: Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szüleik, testvéreik, nászuk, nászasszonyuk, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Fábián Ignác, szülei, apósa, anyósa, veje Vitéz Ignác.

– Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa.

– Fábián József és élő családtagokért.

November 12. Évközi XXXII. Vasárnap – Szentségimádási nap

Reggel 8.00: Halaj József 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Csernák István, lánya Katalin, a Csernák és a Zöllei család élő és elhunyt hozzátartozóiért.

– Fábián István 3. évforduló, felesége Laczó Ilona és hozzátartozókért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

SZENTMISE UTÁN SZENTSÉGKITÉTEL, SZENTSÉGIMÁDÁS 12 ÓRÁIG!!

Hirdetések November 5-én, Évközi XXXI. Vasárnapon!

  1. Október hónap elmúltával szerdánként reggel 7 órakor lesz a szentmise templomunkban.
  2. November 12-én, jövő vasárnap lesz őszi éves szentségimádási napunk. Mivel vasárnap lesz, ezért a szentségimádást fél 11-től déli 12 óráig tartjuk. A hagyományos utcák szerinti felosztás most kivételesen elmarad. Azt kérjük a Kedves Testvérektől, hogy közösen imádkozzanak a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Amikor az atya visszaérkezik a Pusztaberki szentmiséről, körülbelül 12 óra 15 perckor, fog adni egy szentségi áldást és behelyezi az oltáriszentséget.
  3. Marton Zsolt püspök atya döntése értelmében a jövőben mégsem Patakot, Borsosberényt és Horpácsot kell Érsekvadkertről el látnunk, hanem Drégelypalánkot és Ipolyvecét. Tehát a jövőben Érsekvadkert, Pusztaberki, Dejtár, Drégelypalánk és Ipolyvece lelkipásztori ellátása a feladtunk. A szentmisék rendjében egyelőre vadkerten nem lesz változás. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy imádkozzanak papjainkért és új papi hivatásokért!
  4. A püspök atya három éves felkészülést indít a Váci Egyházmegye 1000 éves jubileumára készülve Ima – Katekézis címmel. Szeretné, ha az egyházmegye valamennyi plébániája bekapcsolódna ebbe. A plébániai közösségek ugyanazokon a gondolatokon elmélkednének, ugyanazokat a tanításokat hallgatnák meg. Három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt tanításra épülnek ezek az alkalmak. A 2023-2024-es évben a téma a személyes hitem, megtérés. A mi plébániánkon november 5-én hétfőn délután 5 órakor a Kolping Házban szeretnénk megtartani az első alkalmat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, erre a körülbelül egy órás Ima – Katekézisre.
  5. Jövő évi naptárak megvásárolhatók a sekrestyében.