46. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2022. november 13 –november 20.

November 13. Évközi XXXIII. Vasárnap

Reggel 8.00: Fábián István, felesége Laczó Ilona és hozzátartozók.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 14. Hétfő

Reggel 7.00:

November 15. Kedd – Nagy Szent Adalbert püspök és egyháztanító

Reggel 7.00

November 16. Szerda – Skóciai Szent Margit

Reggel 7.00: Pölhös Péter, szülei, Záhorszki és Csillag család élő és elhunyt hozzátartozói.

– Boda István 4. évforduló, felesége Csillag Anna, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók.

November 17. Csütörtök – Nagy szent Gertrúd szűz

Este 6.00:

November 18. péntek – A Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése

Este 6.00: Urbán, Molnár és Valkó család elhunytjaiért.

– Kalmár József, felesége és a család halottaiért.

– Macska Károly, felesége, vejük, nászuk, nászasszonyuk, a család élő és elhunyt tagjaiért.

– Péter János, lánya Kiss Lászlóné, veje Kiss László, élő és elhunyt családtagok.

– Szlúka András, felesége Szabó Margit, szüleik, Konopás István és szülei.

– Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, gyermekeik és szüleik.

– Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik, testvéreik és hozzátartozók.

– Valkó János 2. évforduló, fia, élő és elhunyt családtagok.

November 19. szombat – Árpádházi Szent Erzsébet

Évközi XXXIV. vasárnap előesti szentmiséje – Krisztus a Mindenség Királya

Este 6.00: Kovács István, felesége Mrekvicska Erzsébet, szülei, testvérei és hozzátartozók és nászuk Híves András.

– Szabó János 22. évforduló, szülei és anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, szülők, nagyszülők, Kuris és Kakas család élő és elhunyt családtagjai.

– Koza István, felesége Mészáros Borbála 10. évforduló, Dósa János, felesége Csillag Ilona, valamint szülők, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Belencsák Istvánné Erdős Ilona, Belencsák és Erdős család élő és elhunyt hozzátartozói.

– Pálinkás Erzsébet, testvérei Ilona és Rozália és szüleik.

November 20. Évközi XXXIV. Vasárnap- Krisztus a Mindenség Királya  

Reggel 8.00: Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, vejeik István és Ignác, unokáik Erzsébet és István.

Délelőtt fél 10: Hívekért

Hirdetések November 13-án, Évközi XXXIII. Vasárnapon!

  1. Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz. Ezen a vasárnapon országos perselygyűjtés lesz a karitász javára.
  2. Krisztus Király ünnepének előestéjén, azaz jövő héten, szombaton az esti szentmise előtt 5 órától – 6 óráig szentségimádást tartunk templomunkban. A szentségimádást a Gitáros énekkar fogja vezetni, szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket!
  3. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az általános iskoláskorú fiúkat ministrálni! Szeretnénk havonta egyszer szombaton délelőttönként ministráns gyűlést is tartani. Kérjük, hogy, aki kedvet érez magában a ministráns szolgálat iránt november 19-én, jövő héten, szombaton délelőtt 10 órára jöjjön a templomba megbeszélésre. Természetesen várjuk szombaton délelőtt a jelenlegi ministránsokat is. Kérjük a szülőket, nagyszülőket biztassák a gyermekeket, hogy vállalják ezt a szép szolgálatot.
  4. Újra nyomtattattuk Lukács András atya Érsekvadkertről szóló két kötetes könyvét, illetve a Szentekről röviden a szentek képeivel című könyvét. A két kötetes vadkertről szóló könyv ára 10.000,- forint, a szentekről szóló könyv ára 4.000,- forint. A könyvek a sekrestyében megvásárolhatók.
  5. Ahogy azt már múlt vasárnap hirdettük november 26-án, szombaton délután 2 órára adventi koszorú kötésre várjuk a családokat a Cserkész Házba, a hitoktatónál november 18-áig lehet jelentkezni.
  6. Hamarosan megújul az egyházközség képviselő testülete, a leendő testületi tagok névsorát a hirdetőtáblán megtekinthetik a Kedves Testvérek.