47. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. November 19– 26.

November 19. Évközi XXXIII. Vasárnap – A szegények világnapja

Reggel 8.00: Boda István 5. évforduló, felesége Csillag Anna, szüleik és elhunyt hozzátartozókért.

– Pölhös Péter, szülei, Záhorszki és Csillag család élő és elhunyt hozzátartozóiért.

– Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, szülők, nagyszülők, Kuris és Kakas család élő és elhunyt tagjaiért.

– Záhorszki Mihály, felesége Gubik Gizella, a család élő és elhunyt tagjaiért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 20. Hétfő –

Reggel 7.00: Soós Miklós, szülei, sógora, unokaöccse, élő és elhunyt hozzátartozókért.

November 21. Kedd – Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban

Reggel 7.00:

November 22 Szerda – Szent Cecília szűz és vértanú

Reggel 7.00:

November 23. Csütörtök – Szent I. Kelemen pápa és vértanú

Este 6.00:

November 24. Péntek – Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnámi vértanúk

Este 6.00: ifj. Jakubecz György 2. évforduló.

– Csillag János 5. évforduló, fia János, veje Hegedűs János 25. évforduló és szülei.

– Molnár István 25. évforduló, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István, Laczó és Molnár család élő és elhunyt családtagjaiért.

November 25. Szombat – Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú

Krisztus a Világmindenség Királya előesti szentmise

Este 6.00: Kiss András, felesége Kristóf Julianna, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Káplár Győző, Jenei és Káplár család halottaiért.

– Bernhardt László 6. évforduló, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozókért.

– Kristók Sándor, felesége Molnár Ilona, fiuk József, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk Ignác és felesége, lányuk Margit és férje, szüleik és testvéreikért.

November 26. Krisztus a Világmindenség Királya

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Hirdetések November 19-én, Évközi XXXIII. Vasárnapon!

  1. Ma országos perselygyűjtés van a Karitász javára. Isten fizesse meg a Kedves Testvérek erre a célra felajánlott adományát.
  2. Jövő vasárnap Krisztus a Világmindenség Királyának fő ünnepe lesz. Ez a vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja.
  3. December 2-án szombaton délután 2 órára közös adventikoszorú készítésre várjuk a családokat a Cserkész házba. Kérjük, hogy előre jelezzék a családok a hitoktatónak részvételi szándékukat.
  4. Már előre jelezzük, hogy templomunk búcsúját november 30-án, csütörtökön Szent András apostol ünnepén tartjuk. Ezen a napon este 5 órakor fog kezdődni az ünnepi szentmise, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. Varga Lajos Váci Segédpüspök Atya.
  5. A jövő évre már lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a sekrestyében. Kérjük, azokat a Testvéreket, akik január hónapra szeretnének, szentmiseszándékot íratni minél előbb tegyék ezt meg, mert az újságunkban csak a december 8-áig előjegyzett miseszándékokat tudjuk beletenni.
  6. Jövő vasárnap délután 3 órakor egyháztanács gyűlés lesz a plébánián. Az érintetteket szeretettel várjuk.