48. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. November 26 – December 3.

November 26. Krisztus a Világmindenség Királya

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 27. Hétfő

Reggel 7.00:

November 28. Kedd

Reggel 7.00:

November 29. Szerda

Reggel 7.00:

November 30. Csütörtök – Szent András Apostol ünnepe

ESTE 5.00: TEMPLOM BÚCSÚI ÜNNEPI SZENTMISE!! 

December 1. elsőpéntek

Este 6.00: Kovács János, felesége Dósa Margit, két vejük, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozókért.

December 2.  Szombat –

Advent I. Vasárnapja

Este 6.00: Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, Csillag Gyula és szülőkért.

–  Nagy Károly és Erdős János családjának élő és elhunyt hozzátartozóiért.

– Balogh és Tokodi család élő és elhunyt tagjaiért.

– Temela család elhunytjaiért.

– Kaba Antal, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért.

December 3. Advent I. vasárnapjának előesti szentmiséje

Reggel 8.00: Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szüleikért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Hirdetések November 26-án, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepén!

  1. A héten, csütörtökön ünnepeljük templomunk védőszentjének Szent András Apostolnak az ünnepét. Az ünnepi búcsúi szentmise este 5 órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. Varga Lajos Váci Segédpüspök Atya. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a szentmisére a Kedves Testvéreket, a hétköznap ellenére legyünk minél többen!
  2. Pénteken lesz december hónap elsőpénteke, délelőtt a szokott módon felkeressük az idős- beteg Testvéreket otthonukban szentségekkel.
  3. December 2-án a héten, szombaton délután 2 órára közös adventikoszorú készítésre várjuk a családokat a Cserkészházba. Kérjük, hogy előre jelezzék a családok a hitoktatónak részvételi szándékukat.
  4. Szombaton az esti szentmisét követően a Hősök terén megáldjuk a községünk adventi koszorúját és ott is meggyújtjuk az első gyertyát.
  5. Szintén szombaton délelőtt 10 órára ministránsfoglalkozásra várjuk a templomba a ministránsokat. Szombaton az esti szentmise előtt ¼ 6-tól rózsafűzért imádkozunk a békéért.
  6. Megjelent a Vadkerti Harangok legújabb száma a szokott helyen megvásárolhatják a Kedves Testvérek. Egy helyreigazítást szeretnénk tenni: az újságunkban megjelent, hogy december 10-én rádiós mise lesz templomunkból, azonban, amikor nyomdába már leadtuk az újságot, akkor jeleztek a rádiótól, hogy a közvetítés még sem templomunkból lesz. Sajnos ezt javítani az újságban már nem tudtuk. Tehát december 10-én is a szokott időpontban reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor fogjuk kezdeni a szentmiséket.
  7. A mai vasárnapon délután 3 órakor egyháztanács gyűlés lesz a plébánián. Az érintetteket szeretettel várjuk.
  8. Idén éppen 800 éve készült el az első betlehemi jászol, amelyet Assisi Szent Ferenc talált ki és állított fel 1223 karácsonyán. Ezen évforduló alkalmából betlehemkiállítást szervezünk. Akinek van otthon bármilyen méretű, típusú betleheme az a hét folyamán behozhatja a plébániára. Az adventi időszakban a templomban lesz megtekinthető a kiállítás. Karácsonyra mindenki visszakapja a betlehemeket.
  9. Jövő évi naptárak megvásárolhatók a sekrestyében.