50. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. December 10 – 17.

December 10. Advent II. vasárnapja 

Reggel 8.00: Pistyúr József, apósa, anyósa, szülei, nagyszülei, testvéreiért.

– ifj. Nagy József, szülei, testvérei, vejei, apósa Murányi Lajos, felesége és hozzátartozókért.

– Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, menyük, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet, fiuk János, szülők, Fábián István, felesége Kövér Margit, fiuk László, testvére Rozália, szülők, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Urbán Jánosné Erdős Mária 4. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

December 11. Hétfő

Reggel 6.00:

December 12. Kedd

Reggel 6.00: Antal József miniszterelnök lelkiüdvéért halálának 30. évfordulóján.

December 13. Szerda – Szent Lúcia szűz és vértanú

Reggel 6.00:

December 14. Csütörtök – Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

Este 5 órától Szentgyónási lehetőség, majd lelkigyakorlatos szentmise

Este 6.00:

December 15. Péntek

Este 5 órától szentgyónási lehetőség, majd lelkigyakorlatos szentmise

Este 6.00: Pistyúr István, fia István és testvére János, szüleik és nászuk Gál László, felesége halálának 1. évfordulója és élő hozzátartozókért.

– Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, vejük Péter, és elhunyt hozzátartozókért.

December 16.  Szombat

Este 5 órától szentgyónási lehetőség, majd lelkigyakorlatos szentmise

Advent III. Vasárnapjának előesti szentmiséje

Este 6.00: Pap Ádám, nagyszülei, és élő családtagjaiért.

– Híves Mihályné Mrekvicska Julianna, férje, a Híves és a Mrekvicska család élő és elhunyt tagjaiért.

– Csordás, Boda és Valent család élő és elhunyt tagjaiért.

– Bozsonyik János és szülei 13. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Molnár József 5. évforduló, szülei, apósa, anyósa, Klucsik Mihály, szülei, apósa, anyósa, Raduy József, felesége, unokája és Czerovszki Józsefért.

December 17. Advent III. vasárnapja  -Gaudete Vasárnap

Reggel 8.00: Molnár Béla és a Szabó család halottaiért és élő tagjaiért.

Délelőtt fél 10: A jubiláló házaspárokért

Hirdetések December 10-én, Advent II. vasárnapján!

  1. A héten is hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órakor Roráte – Hajnali szentmiséket tartunk.
  2. A héten, csütörtökön, pénteken és szombaton az este 6 órai szentmisén lesz az adventi lelkigyakorlatunk. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Vereb Zsolt piarista atya fogja tartani Vácról. Mind a három napon 5 órától lehetőség lesz a Kedves Testvéreknek elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, a szentmise alatt is lesz gyóntatás. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy éljenek a lehetőséggel és, aki csak teheti, végezze el ez alatt a három nap alatt szentgyónását. Az ünnepek alatt nem valószínű, hogy fogunk tudni gyóntatni.
  3. Jövő vasárnap a fél 10-es szentmisén tartjuk a Jubiláns Házaspárok közös hálaadó szentmiséjét. Szeretettel várjuk a 25, 50, 60, vagy annál több esztendeje templomunkban szentségi házasságot kötött párokat.
  4. Jövő vasárnap délután 5 órakor lesz a szokásos Karácsonyi Hangverseny templomunkban, várjuk a Kedves – Testvéreket.
  5. Ugyancsak jövő vasárnap délelőtt Adventi Vásár lesz a templom mellett.
  6. December 19-én, kedden délelőtt fogjuk otthonukban szentségekkel meglátogatni az elsőpéntekes betegeket és azokat is, akik nem elsőpéntekesek, de az ünnepek előtt szeretnék, ha otthonukban szentségekkel felkeresnénk őket. Kérjük, a nem elsőpéntekes betegek hozzátartozóit, hogy a sekrestyében írassák fel őket.
  7. Közeledik az év vége, ezért szeretnénk kérni a Kedves Testvérektől, hogy akik még nem rendezték erre az évre egyházi hozzájárulásukat szíveskedjenek azt megtenni. Ezt megtehetik szentmisék előtt és után a sekrestyében, vagy munkanapokon a Takarékban.
  8. Pénteken az esti szentmise után kántor úr énekpróbára várja az énekkar tagjait. Szeretettel várunk új tagokat is az énekkarba!
  9. Jövő évi naptárak a sekrestyében megvásárolhatók.