51. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2023. December 17-24.

December 17. Advent III. vasárnapja -Gaudete Vasárnap

Reggel 8.00: Molnár Béla és a Szabó család halottaiért és élő tagjaiért.

Délelőtt fél 10: A jubiláló házaspárokért.

December 18. Hétfő

Reggel 6.00:

December 19. Kedd

Reggel 6.00:

December 20. Szerda

Reggel 6.00:

December 21. Csütörtök

Este 6.00:

December 22. Péntek

Este 6.00:

December 23.  Szombat

Advent IV. Vasárnapjának előesti szentmiséje

Este 6.00: Czinege Istvánért és hozzátartozókért.

– Egy édesapáért és élő hozzátartozókért.

December 24. Advent IV. vasárnapja

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

ESTE 23.00: KARÁCSONY ÉJSZAKAI SZENTMISE!!

 

Hirdetések December 17-én, Advent III. vasárnapján- Gaudete Vasárnapon!

  1. A héten is hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órakor Roráte – Hajnali szentmiséket tartunk. Az idei évben az utolsó hajnali szentmisénk szerdán reggel 6 órakor lesz. Csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesznek a szentmisék.
  2. December 19-én, a héten, kedden délelőtt fogjuk otthonukban meglátogatni az elsőpéntekes betegeket és azokat is, akik nem elsőpéntekesek, de az ünnepek előtt szeretnék, ha otthonukban szentségekkel felkeresnénk őket. Kérjük, a nem elsőpéntekes betegek hozzátartozóit, hogy a sekrestyében írassák fel őket.
  3. Jövő vasárnap lesz december 24 –e, mely ebben az évben advent negyedik vasárnapja. Előtte szombaton este 6 órakor és vasárnap délelőtt a szokott rendben 8 órakor és fél 10-kor megtartjuk a szentmiséket, ezek advent negyedik vasárnapjának szentmiséi.
  4. Karácsony szentestéjén, azaz jövő vasárnap este 11 órai kezdettel mutatjuk be a karácsonyi éjszakai szentmisét templomunkban. A templomot este ¼ 11-kor nyitjuk ki. A szentmise előtt körülbelül 20 perccel a kántor úr vezetésével közös éneklés lesz, ezzel is rá hangolódunk a szentmisére.
  5. Már most jelezzük, hogy Karácsony első és második napján is vasárnapi miserendet tartunk templomunkban, reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor. A hittanos gyermekek pásztorjátéka karácsony napján a fél 10-es mise után lesz.
  6. Pénteken az esti szentmise után a kántor úr énekpróbára várja az énekkar tagjait.
  7. A mai vasárnap délelőtt adventi vásár várja a Kedves Testvéreket a templom mellett. Délután 5 órától pedig a szokásos Karácsonyi Hangversenyt tartjuk templomunkban. Várjuk a Kedves Testvéreket a Hangversenyre!