13. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2021. március 28.- április 4.
Március 28. Virágvasérnap
8.00: Online szentmise közvetítés
Március 29. Nagyhétfő
Reggel 7.00:
Március 30. Nagykedd
Reggel 7.00:
Március 31 Nagyszerda
Reggel 7.00:
Április 1. Nagycsütörtök
Este 6.00: Utolsó vacsora emlékmiséje Online közvetítés.
Április 2. Nagypéntek
Délután 3 óra: Online közvetítés
Április 3. Nagyszombat
Este 6 óra: Szertartás és húsvéti szentmise online közvetítés.
Április 4. Húsvétvasárnap
8.00: szentmise, online közvetítés.

Hirdetések március 28-án, Virágvasárnap
1. A járvány helyzet kedvezőtlen alakulása miatt a nagyhéten sem tudjuk megtartani a nyilvános liturgiákat. A szent három napon Gyuri atya a segédkezőkkel elvégzi a szertartásokat, amibe a közösségi médián keresztül élő közvetítés formájában tudnak a Kedves Testvérek bekapcsolódni.
2. Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatjuk be az utolsó vacsora emlékmiséjét. Nagypénteken délután 3 órakor végezzük a szertartást. Nagyszombaton este 6 órakor lesz húsvéti vigília szertartás. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn reggel 8 órakor tartjuk a szentmisét. A liturgikus alkalmakba online módon a Facebookon keresztül kapcsolódhatunk be.
Nagyszombaton délután 3 órától este 6 óráig lesz lehetőség szentsírlátogatásra a járványügyi előírások betartásával.
3. Lehetőséget biztosítunk a Kedves Testvéreknek a húsvéti szentgyónás elvégzésére itt a templomban, az alábbi időpontokban: Most a szentmisét követően, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán reggel fél 7-től két gyóntató atya gyóntat, valamint ezeken a napokon este fél 6-tól szintén lesz gyóntatás. Nagypénteki 3 órai kereszthódolat után szintén gyóntatunk. Kérjük a maszk használatot és a távolságot betartani. A mostani járványhelyzetben a gyóntatás nem kötelező, de ha valaki szeretné elvégezni a szentgyónását a fenti időpontokban lesz rá lehetőség.
4. Ne felejtsük el, hogy nagypéntek szigorú böjti nap 3-szor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni, ennek megtartása 18 éves kortól 60 éves korig kötelező.
5. Nagypénteken lesz április hónap elsőpénteke, az atyák délelőtt otthonukban felkeresik az idős-beteg testvéreket a szentségekkel. Akik nem elsőpéntekesek, de idős-betegek és otthonukban szeretnék elvégezni húsvéti szentgyónásukat a hét folyamán jelezzék az atyáknak és felkeresik őket.
6. Készül egyházközségünk új honlapja. Még a tartalom ugyan feltöltés alatt áll, de a Kedves Testvérek számára már elérhető a www.vadkertiegyhazkozseg.hu címen. Az aktuális hirdetések, programok szentmise szándékok itt is elérhetők lesznek.
7. Március 30-án, kedden délután 3 órától este 7 óráig véradás lesz az Ifjúsági Házban, szeretettel várják az így segíteni tudókat.
8. A papi hivatásokért imádkozók április hónapban a dicsőséges rózsafüzér 2. tizedét imádkozzák.