14. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2024. március 31- április 7.

Március 31. HÚSVÉTVASÁRNAP

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Április 1. Húsvéthétfő

Reggel 8.00: Neisz József, születésének 70. halálának 20. évfordulója alkalmából, testvére Mária, szüleik Neisz József, neje Csabák Ilona, élő és elhunyt családtagokért.

– Zachar Lászlóné születésének 87. évfordulója.

Délelőtt fél 10: Hívekért

Április 2. Kedd Húsvét Nyolcadában

Reggel 7.00: Szabó Andrásné született Michalik Mária, szülei, anyósa, apósa és elhunyt hozzátartozóiért.

– Dósa Jánosné született Vitéz Anna – temetési szentmise.

Április 3. Szerda Húsvét Nyolcadában

Reggel 7.00:

Április 4. Csütörtök Húsvét Nyolcadában

Este 6.00:

Április 5. Péntek Húsvét Nyolcadában

Este 6.00: Temela József, felesége Kaba Anna, fiuk József, Temela és Kaba család élő és elhunyt hozzátartozóiért.

– Kristók József 10. évforduló, szülei Kristók Sándor, felesége Molnár Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért.

– Szabó József, felesége Halaj Margit, Halaj Ignác, felesége Domján Mária, szüleik, nagyszüleik, testvéreik.

Április 6. Szombat Húsvét Nyolcadában

Húsvét II. Vasárnapjának előesti szentmiséje

Este 6.00: Lukács András atyáért halálának 3. évfordulóján.

– Híves András 9. évforduló, szülei, nagyszülei, testvérei, anyósa Valacsik Borbála, férje Molnár János.

– ifj. Bozsonyik István, szülei, testvére, apósa, anyósa, násza, élő és elhunyt családtagokért.

– Varga Ignác, felesége, Nagy László és felesége.

– Orem Sándorné lelkiüdvéért.

Április 7. Vasárnap Húsvét II. Vasárnapja az Isteni Irgalmasság ünnepe

Reggel 8.00: Temela János és felesége, a család elhunyt hozzátartozóiért.

Délelőtt fél 10:

 

Hirdetések Március 31-én, Húsvétvasárnapján!

  1. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk, reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben pedig 11 órakor mutatunk be ünnepi szentmisét.
  2. Az ünnepek elmúltával a szokásos hétköznapi miserend lesz érvényes, kedden és szerdán reggel 7 órakor, csütörtökön, pénteken, szombaton este 6 órakor tartjuk a szentmiséket. Április hónapban még 6 órakor fognak kezdődni az esti szentmisék.
  3. A héten lesz a hónap elsőpénteki napja, délelőtt a szokott módon látjuk el szentségekkel otthonukban az idős – beteg Testvéreket.
  4. Kedden délután 4 órakor Kalász gyűlés lesz. Szeretettel várják a kalász tagokat az oldalsekrestyébe!
  5. Ugyancsak kedden délután 5 órakor Karitász gyűlés lesz a Cserkészházban, az érintetteket szeretettel várjuk!
  6. Csütörtökön délután 1 órától – este 6 óráig Önkéntes Véradás lesz az Ifjúsági Házban. Szeretettel várják az így segíteni tudókat!
  7. A papi hivatásokért imádkozók április hónapban a Fájdalmas rózsafüzér 3. tizedét imádkozzák.
  8. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a nagyheti és húsvéti szertartásokon közreműködtek. Az énekkarnak, ministránsoknak, felolvasóknak, de minden Kedves Testvérünknek, aki hozzájárult a nagy ünnep méltó megünnepléséhez, hálásan köszönjük!

 

ISTENTŐL MEGÁLDOTT KEGYELEMTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN TAGJÁNAK!