15. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2022. április 10. – április 18.

Április 10. Virágvasárnap

Reggel 8.00: Neisz József, felesége Csabák Ilona, gyermekeik Mária és József, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Buzás István, unokája Ildikó, a család élő és elhunyt hozzátartozói.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Április 11. Nagyhétfő

Reggel 7.00:

Április 12. Nagykedd

Reggel 7.00:

Április 13. Nagyszerda

Reggel 7.00:

Április 14. Nagycsütörtök ­

Este 6.00: Szentmise az Utolsó Vacsora Emlékére

Szentmise után virrasztás este 8 óráig!

Április 15. Nagypéntek

Délután 3 óra: Nagypénteki szertartás

Este 6.00: Keresztút a kálváriánál!

Április 16. Nagyszombat

Délután 2 órától Szentsír látogatás!

Este 7.00: Húsvéti Vigília Szentmise, majd Feltámadási Körmenet

Április 17. Húsvétvasérnap

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Április 18. Húsvéthétfő

Reggel 8.00:

Délelőtt fél 10: Hívekért.

 

Hirdetések április 10-én, Virágvasárnap!

  1. Ma délután fél 5-kor a Gitáros Énekkar közreműködésével keresztutat végzünk templomunkban, Sillye Jenő keresztútját fogják énekelni. Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket!
  2. Április 12-én, a héten, kedden délelőtt keressük fel azokat az idős- beteg Testvéreket, akik temploma már nem tudnak eljönni, nem elsőpéntekesek, de húsvét előtt szeretnének otthonukban szentségekhez járulni. Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sekrestyében szíveskedjenek felíratni ezeket a Testvéreket.
  3. A nagyhét szertartás rendje a következő lesz: nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a szokott időben reggel 7 órakor lesz szentmise.
    Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatjuk be az Utolsó Vacsora Emlékmiséjét. A szentmise után este 8 óráig virrasztás lesz, kérjük, hogy aki teheti, maradjon itt!
    Nagypénteken, mivel munkaszüneti nap a szertartást délután 3 órakor kezdjük. Este 6 órakor a kálváriánál keresztutat végzünk. Nagyszombaton délután 2 órától az esti szertartás kezdetéig lesz lehetőség szentsír látogatásra. A Húsvéti Vigília szertartás este 7 órakor kezdődik a templom előtt a tűzszentelés szertartásával. A szentmise végén Feltámadási Körmenetet tartunk. A körmenet a templom körül lesz megtartva úgy, mint Úrnapján.
  1. Ne felejtsük el, hogy nagypéntek szigorú böjti nap 3- szor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni, ennek megtartása 18 éves kortól 60 éves korig kötelező.
  2. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is vasárnapi rend szerint lesznek templomunkban a szentmisék, vagyis reggel 8 órakor és délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben pedig 11 órakor.
  3. Köszönjük, azoknak a Testvéreknek a munkáját, akik szerdán részt vettek templomunk húsvéti nagytakarításában.