45. heti hirdetések

Szentmiseszándékok 2021. November 7. – November 14.

November 7. Évközi XXXII. vasárnap

Reggel 8.00: Kocsisné Urbán Erzsébet 4. évforduló, testvére István, édesapjuk, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Neisz József születése 100. évfordulójának emlékére, felesége Csabák Ilona, gyermekeik József és Mária, élő és elhunyt hozzátartozók.

– Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, lányuk, vejük és hozzátartozók

Délelőtt fél 10: Hívekért.

November 8. hétfő ­­

Reggel 7.00:

November 9. kedd – A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe

Reggel 7.00:

November 10. szerda – Nagy szent Leó pápa és egyháztanító

Reggel 7.00:

November 11. csütörtök Tours-i szent Márton püspök

Este 6.00:

November 12. péntek – Szentségimádási nap, szent Jozafát püspök és vértanú

Délelőtt 10.00: Hívekért.

Este 6.00: Csernák István, lánya Katalin, Csernk és Zöllei család halottaiért.

– Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, vejeik, a család élő és elhunyt hozzátartozói.

November 13. szombat

Évközi XXXIII. vasárnap előesti szentmiséje

Este 6.00: Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjaiért.

– Fábián Ignác, szülei, nagyszülei, apósa, anyósa.

– Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa.

– Fábián József és élő családtagokért.

– Guba Sándor lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért.

– Záhorszki Ferenc 12. évforduló, felesége Kovács Erzsébet 3. évforduló.

November 14.  Évközi XXXIII. vasárnap

Reggel 8.00: Hegyi János, felesége, fia János, apósa, anyósa, Holman Imre és Záhorszki Mária, Csillik Károly, felesége Holman Veronika.

– Kakas Ferenc, felesége Boda Mária 10. évforduló és nagyszülők.

– Fábián István 1. évforduló, szülei és hozzátartozók.

– Urban István, felesleg Csernák Maria vejük, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, vejük és Záhorszki János.

Délelőtt fél 10: Hívekért.

Hirdetések November 7 én, Évközi XXXII. Vasárnapon!

  1. A Kalász gyűlés kivételesen szerdán délután 5 órakor lesz! Szeretettel várjuk a tagokat a Kalász Házba!
  2. A héten, pénteken lesz őszi éves szentségimádási napunk. A napot délelőtt 10 órakor szentmisével kezdjük, majd kihelyezzük az oltáriszentséget. A Kedves Testvérek 11 órától a kiírás szerint végezzék az imaórákat. Este ¾ 6- kor szentségbetétel, majd 6 órakor szentmisével zárjuk szentségimádási napunkat. A szentségimádás utcák szerinti beosztása a bejárati ajtóknál kifüggesztve megtalálható.
  3. Ahogy azt már múlt vasárnap hirdettük szeretnénk egyházközségünkben Katekumen Csoportot indítani azon felnőttek számára, akik gyermekkorukban nem lettek megkeresztelve, vagy részesültek a keresztség szentségében, de azt követően nem volt kapcsolatuk az egyházzal, nem voltak bérmálkozók, elsőáldozók. Jelentkezni Gyuri atyánál lehet.
  4. November 13-án, a héten, szombaton délután 2 órától 5 óráig Noé Bárkája játékos együttlétre hívjuk az alsó tagozatos diákokat a Cserkészházba.
  5. Jövő évi naptárak továbbra is kaphatók a sekrestyében.